sobota, 26 listopada 2016

I Niedziela Adwentu (27 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa  okrzyk ”Veni- Przyjdź”. Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby  przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej  Mszy są wyjęte w psalmu 24, który  doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy nasza nicość i grzeszność i gorąco  pragniemy  zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta  zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja  wzywa  do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada  ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca  właściwe światło na całą doczesność. „Podnieście głowy  wasze, bo się zbliża odkupienie”. W sekrecie  modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który  jest  naszym  początkiem i celem.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.