sobota, 12 listopada 2016

XXVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (13 listopada) – Msza Święta ( pozostała 6 niedziela po Objawieniu) o godzinie 15.30

Teksty mszalne dzisiejszej niedzieli przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak  ziarnko gorczycy , które wprawdzie małe i niepozorne, ale wyrasta na wielkie drzewo.  I że jest podobne do kwasu , które wziąwszy skryła  niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko [ewangelia]. Tak to Kościół nieustannie przenika ludzkość swoją nauką, swymi zasadami i duchową religijną mocą. Sprawia to  żyjący i działający w nim Pan Jezus. „Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie” [antyfona na ofertorium].