piątek, 11 grudnia 2015

Roraty

"Cała piękna jest Maryjo, Twe szaty jako śnieg, Twe oblicze jaśnieje jako słońce. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga Najwyższego, ponad wszystkie niewiasty ziemi".

W  trzecim dniu  po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  - 11 grudnia, sprawowana była Msza  Święta  Roratnia.