sobota, 29 października 2016

Uroczystość Chrystusa Króla (30 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ  jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości.  Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć <królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju >[prefacja]. Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią  niedzielę października, bezpośrednio przed  uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby  uwydatnić zjednoczenie  się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]