poniedziałek, 31 października 2016

Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada ) – Msza Święta o godzinie 14.00

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przybywa niezliczona  rzesza wybranych  < ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków>, ze wszystkich stanów i zawodów [lekcja].
Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli  już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości [ewangelia].
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju [antyfona na ofiarowanie].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]