sobota, 1 października 2016

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (02 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niebo  jest naszą ojczyzną, na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień [antyfona na wejście]. Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski [ewangelia]. Dlatego z  serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną [alleluja, antyfona na ofiarowanie].
Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz [sekreta]. Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu [antyfona na komunię]. 
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Brak komentarzy: