sobota, 15 października 2016

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (16 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął  dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie  nadprzyrodzone winno się  nieustannie rozwijać <aż do dnia Jezusa Chrystusa>, to jest do dnia  sądu Bożego nad nami. Kościół  modli się o nieustanny wzrost w świętości dla wszystkich swoich wyznawców [lekcja]. Zdając sobie sprawę  z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego [antyfona na wejście] i wyprasza sobie  łaskę dobrej modlitwy, która  zostałaby wysłuchana [antyfona na ofiarowanie] . W ewangelii Chrystus  uczy nas, że nie ma  sprzeczności między  obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym  człowiek wraca do Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci  przez śmierć i zmartwychwstanie.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]