sobota, 22 października 2016

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (23 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie  są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim  Królestwie [antyfona na wejście, graduał]. Zbliża  się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka,  wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie [lekcja], podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]