sobota, 8 października 2016

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (09 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Podobnie  jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej [alleluja].Wejście do niej poprzez sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom [ewangelia]. Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia [lekcja]. Modlimy się dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce [kolekta, antyfona na komunię].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]